UA-189805586-1
 

TASCA SOCIAL

Si tots els animals desapareguessin, l'home també moriria en la solitud del seu esperit.

El que li passi als animals, tard o d'hora, li succeirà també a l'home.

Totes les coses estan estretament unides.

Missatge del gran cap indi Seattle, de la tribu dewamish, al president dels EUA, Franklin Pierce.

La Fundació Miranda ha situat en un lloc de recurs positiu i sanador per a les persones, uns cavalls que eren un problema per a la societat a causa del seu abandonament. Amb els espais naturals que els facilitem i després d'un procés de tornada a la seva essència i de sanació, els cavalls esdevenen models de plenitud i resiliència per a les persones. 

 

Proposem activitats educatives i formatives per acompanyar les persones en els seus processos de vida.

Donem suport, amb els cavalls lliures, a persones amb diversitat i amb necessitats socials i personals específiques, des d’un enfocament sistèmic, vivencial i creatiu.

 

Treballem amb:

  • Persones amb diversitat funcional.

  • Persones refugiades.

  • Persones en règim intern (3r grau i règim penitenciari).

  • Centres de menors.

  • Infants en cases d’acollida.

  • Persones amb TEA (Trastorns de l’Espectre Autista).

  • Víctimes del tràfic de persones.

  • Víctimes de violència i abusos.    

Enguany destaquem la nostra feina amb persones refugiades gràcies a l'acord de col·laboració  signat amb la Fundació APIP ACAM,  per fer créixer encara més aquesta àrea, ja que la proximitat del Garraf a l'àrea metropolitana ha disparat la demanda d'activitats amb persones en risc d'exclusió social.

Estem obertes a explorar com és la relació d'altres persones amb els cavalls lliures. Procurem acompanyar aquestes experiències des de la presència i sense interferir el que es va donant. Per l'acompanyament comptem amb professionals expertes que arriben amb els grups i que ens donen molta informació, i amb les persones del nostre equip, qualificades per la pròpia Fundació per aquest tipus d'abordatge amb cavalls en llibertat.

Facilitem espais i contextos de gran qualitat natural, on els cavalls viuen en plenitud i poden ser bons conductors d'energia vital i sanadora, que genera moviments profunds més enllà de judicis i diagnòstics, que són simplement un punt de partida per trascendir.