UA-189805586-1
 

Prevenció i Benenstar a la Fundació MirandaA la Natura també cal prevenir, però de manera respectuosa!


La prevenció de paràsits externs dels cavalls, gossos, gats i gallines de la fundació Miranda, s'efectua amb un mètode comfortable, net, natural, sostenible, i ideal per al benestar i per la prevenció ecològica i respectuosa amb el medi ambient.