UA-189805586-1
top of page

Fundacio Miranda preservant la memòria del món rural

Una iniciativa de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, demana l'aportació de la nostra experiència en Transhumàncies i entrevista la nostra Presidenta per assolor el reconeixement de la UNESCO.

Síntesi del projecte:


Elaboració d'una fitxa de patrimoni sobre la Transhumància: Projectes i comunitat portadora. L'elaboració de la fitxa s'emmarca en l'adhesió de l'estat espanyol a la proposta d'inscripció a la Llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. En aquest cas, la proposta d'adhesió ve alçada per altres països, per tant, l'estat espanyol s'adhereix mitjançant la presentació d'un document/informe que validi la pràctica de l'element patrimonial. En aquestes, s'encarrega a les comunitats autònomes que elaborin un estudi de cas o recol·lecció documental de quin és l'estat de l'element patrimonial a cada comunitat, així com exigeix que l'element estigui inscrit en els inventaris de patrimoni cultural de cadascuna de les comunitats. En el cas de Catalunya, s'inscriurà en el catàleg de l'Inventari de Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) seguint el format de les fitxes de patrimoni immaterial que s'han produït arreu del territori: Inventari de les Terres de l'Ebre, Inventari del Vallès, Inventari del Penedès, etc. Et recomano que entris a un dels inventaris esmentats i vegis quin és el format de fitxa. Veuràs que són fitxes que tenen com a objectiu recol·lectar i inventariar elements patrimonials immaterials, alhora que promouen la difusió i valorització dels elements patrimonials. En el cas de la transhumància, la fitxa representarà tot el territori català, exemplificant quin és l'estat de la qüestió actual i com interactuen les comunitats portadores: entitats, sector primari, administració, etc. Així com un recull dels elements i característiques que identifiquen la transhumància (principals rutes, patrimoni relacionat, elements identificatius, terminologies, etc).

48 views0 comments