UA-189805586-1
 
 

Comunicació i lideratge amb cavalls lliures

IMG_5931.jpg

Propostes destinades a persones interessades a millorar, per necessitats personals o professionals, el seu lideratge natural i la seva comunicació verbal i corporal. Proposem la metodologia del coaching assistit amb cavalls, que permetrà identificar el lideratge natural, és a dir com influïm en l’entorn mitjançant el llenguatge no verbal. I com potenciar aquest lideratge per aconseguir objectius.

Prendrem conciència de què ens passa quan hem de parlar en públic o dir el que pensem o sentim, i ens farem amigues de la nostra dificultat per traspassar els nostres límits i la por escènica, mitjançant jocs d'atenció, exercicis de connexió veu-cos-emoció i recursos positius de suport que ens alliberen, alhora que ens estructuren i enforteixen la nostra autoconfiança, Així, estem  disponibles per sostenir la nostra necessitat de comunicació i comunicar-nos des de la nostra veritat i amb plenitud.